आ.व. ०७२/७३ को बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अन्र्तगतका साविकका सबै गाविसहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (MCPM) बाट प्राप्त नतिजा सम्बन्धि सबैको जानाकारीका लागि प्रकाशित गरीएको सुचना जिल्ला दर रेट अा.व. २०७४/७५ जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन ।

सूचना तथा समाचार


भुकम्प प्रभावित घरधुरी सर्भेक्षणको लागि घरधनीको नामावली तयार गर्ने सम्बन्धि अत्यान्त जरुरी सूचना ।

भुकम्प प्रभावित घरधुरी सर्भेक्षणको लागि घरधनीको नामावली तयार गर्ने सम्बन्धि अत्यान्त जरुरी सूचना ।  आ.व. २०७२/७३ को गाविस स्तरीय वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन।

आ.व. २०७२/७३ को गाविस स्तरीय वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन। VDC_Review_2072-73आ.व. २०७२/७३ को जिविस, विषयगत कार्यालय तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन।

आ.व. २०७२/७३ को जिविस, विषयगत कार्यालय तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन । DDC_Review_2072-73सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको यथार्थ विवरण आ.व. २०७२/७३

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको यथार्थ विवरण आ.व. २०७२/७३ Social_Security_2072/73जिल्ला दर रेट आ.व २०७३/७४

जिल्ला दर रेट आ.व २०७३/७४ District Rate of Baglung 2073-074
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बागलुङमा सूचना संचार तथा प्रविधि (ICT) सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बागलुङमा सूचना संचार तथा प्रविधि (ICT) सम्बन्धी २ दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न ।   जिविस...
थप पढ्नुहोस ...गुनासो सुनुवाइसँग सम्बन्धित अत्यान्त जरुरी सूचना ।।।

गुनासो सुनुवाइसँग सम्बन्धित अत्यान्त जरुरी सूचना ।।।    आ.व २०७२/७३ मा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाहरुको विवरण

आ.व २०७२/७३ मा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटनाहरुको विवरण vital_Reg_2072-73योजना सम्झौता सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

योजना सम्झौता सम्बन्धी जरुरी सूचना ।  Skip to toolbar