आ.व. ०७२/७३ को बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अन्र्तगतका साविकका सबै गाविसहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (MCPM) बाट प्राप्त नतिजा सम्बन्धि सबैको जानाकारीका लागि प्रकाशित गरीएको सुचना जिल्ला दर रेट अा.व. २०७४/७५ जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन ।

सूचना तथा समाचार


आ.व. २०७३/७४ का लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट विनियोजन विवरण ।

जिल्ला स्थीत माननिय सांसद ज्यू हरु द्वारा आ.व. २०७३/७४ का लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट विनियोजन विवरण । nirbachan-chetra-bikash-karyakaram-2073अा‍.व‍. २०७३।७४ काे लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट विनियोजनको विवरण

आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं. १, २ र ३ का लागि...
थप पढ्नुहोस ...नातिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचना

नातिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचनासूचीकृत भएका उमेदवारहरुका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना

सूचीकृत भएका उमेदवारहरुका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना  सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।  पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीले आ.व. २०७४/७५ का लागि तय गरेको योजना छनौटका आधार, प्राथमिकिकरण र सूचकहरु।

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीले आ.व. २०७४/७५ का लागि तय गरेको योजना छनौटका आधार, प्राथमिकिकरण र सूचकहरु।  yojana-chanautka-adhar-2074-75आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि आयोजित पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि आयोजित पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बागलुङले आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि...
थप पढ्नुहोस ...पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना ।

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना ।  करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी (ईञ्जिनियर/सव-ईञ्जिनियर) भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी (ईञ्जिनियर/सव-ईञ्जिनियर) भर्ना सम्बन्धी सूचना ।  बागलुङ जिल्लाका प्रस्तावित नगरपालिका/गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र र समावेश हुने गाविस तथा नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण

बागलुङ जिल्लाका प्रस्तावित नगरपालिका/गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र र समावेश हुने गाविस तथा नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण restructure_populationSkip to toolbar