बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन । जिविस बागलुङमा कार्यरत निजामति, स्थानीय तथा विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण । ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना । जिविस बागलुङमा कार्यरत निजामति, स्थानीय तथा विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण । बागलुङ जिविस, बागलुङ नगरपालिका र गाविसमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको विवरण । सूचना सर्वजनिकिकरण गरिएको । आ.व. २०७३-७४ मा कार्यान्वयन हुने गरी स्वीकृत भएका योजनाहरु सम्झौता सम्बन्धी अत्यान्त जरुरी सूचना ।

सूचना तथा समाचार


आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि आयोजित पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि आयोजित पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बागलुङले आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि...
थप पढ्नुहोस ...पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना ।

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना ।  करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी (ईञ्जिनियर/सव-ईञ्जिनियर) भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी (ईञ्जिनियर/सव-ईञ्जिनियर) भर्ना सम्बन्धी सूचना ।  बागलुङ जिल्लाका प्रस्तावित नगरपालिका/गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र र समावेश हुने गाविस तथा नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण

बागलुङ जिल्लाका प्रस्तावित नगरपालिका/गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र र समावेश हुने गाविस तथा नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण restructure_populationभुकम्प प्रभावित घरधुरी सर्भेक्षणको लागि घरधनीको नामावली तयार गर्ने सम्बन्धि अत्यान्त जरुरी सूचना ।

भुकम्प प्रभावित घरधुरी सर्भेक्षणको लागि घरधनीको नामावली तयार गर्ने सम्बन्धि अत्यान्त जरुरी सूचना ।  आ.व. २०७२/७३ को गाविस स्तरीय वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन।

आ.व. २०७२/७३ को गाविस स्तरीय वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन। VDC_Review_2072-73आ.व. २०७२/७३ को जिविस, विषयगत कार्यालय तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन।

आ.व. २०७२/७३ को जिविस, विषयगत कार्यालय तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन । DDC_Review_2072-73सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको यथार्थ विवरण आ.व. २०७२/७३

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको यथार्थ विवरण आ.व. २०७२/७३ Social_Security_2072/73जिल्ला दर रेट आ.व २०७३/७४

जिल्ला दर रेट आ.व २०७३/७४ District Rate of Baglung 2073-074
Skip to toolbar