जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन । जिविस बागलुङमा कार्यरत निजामति, स्थानीय तथा विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको विवरण । ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

सूचना तथा समाचार


नातिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचना

नातिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचनासूचीकृत भएका उमेदवारहरुका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना

सूचीकृत भएका उमेदवारहरुका लागि अन्तरवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना  सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।  पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीले आ.व. २०७४/७५ का लागि तय गरेको योजना छनौटका आधार, प्राथमिकिकरण र सूचकहरु।

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीले आ.व. २०७४/७५ का लागि तय गरेको योजना छनौटका आधार, प्राथमिकिकरण र सूचकहरु।  yojana-chanautka-adhar-2074-75आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि आयोजित पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि आयोजित पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बागलुङले आगामी आ.व. ०७४/०७५ का लागि...
थप पढ्नुहोस ...पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना ।

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना ।  करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी (ईञ्जिनियर/सव-ईञ्जिनियर) भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी (ईञ्जिनियर/सव-ईञ्जिनियर) भर्ना सम्बन्धी सूचना ।  बागलुङ जिल्लाका प्रस्तावित नगरपालिका/गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र र समावेश हुने गाविस तथा नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण

बागलुङ जिल्लाका प्रस्तावित नगरपालिका/गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र र समावेश हुने गाविस तथा नगरपालिकाको जनसंख्या विवरण restructure_populationभुकम्प प्रभावित घरधुरी सर्भेक्षणको लागि घरधनीको नामावली तयार गर्ने सम्बन्धि अत्यान्त जरुरी सूचना ।

भुकम्प प्रभावित घरधुरी सर्भेक्षणको लागि घरधनीको नामावली तयार गर्ने सम्बन्धि अत्यान्त जरुरी सूचना ।  आ.व. २०७२/७३ को गाविस स्तरीय वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन।

आ.व. २०७२/७३ को गाविस स्तरीय वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन। VDC_Review_2072-73Skip to toolbar