आ.व. ०७२/७३ को बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अन्र्तगतका साविकका सबै गाविसहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (MCPM) बाट प्राप्त नतिजा सम्बन्धि सबैको जानाकारीका लागि प्रकाशित गरीएको सुचना जिल्ला दर रेट अा.व. २०७४/७५ जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन ।

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
रामप्रसाद आचार्य स्थानीय विकास अधिकारी ०६८-५२०१४८, ९८५७६२०००२ बा.न.पा.-८, सिम, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
खिम बहादुर वि.क योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत ०६८ ५२०४०५, ९८५७६२१८८४ बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
भेषराज शर्मा पौडेल कार्यक्रम अधिकृत ९८५७६२००४२ रत्ननगर, चितवन विस्तृत हेर्नुहोस
महादेव सापकोटा लेखा अधिकृत ०६८-५२०२८२, ९८५७६४५००० बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
प्रेम प्रसाद सापकोटा योजना अधिकृत ९८५७६२२२३३ दमेक-६, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
विष्णु प्रसाद शर्मा प्रशासकिय अधिकृत ९८४७६३०८०६ जगतपुर-१, चितवन विस्तृत हेर्नुहोस
अखिलनाथ शर्मा सूचना अधिकृत ०६८-५२२५०८, ९८५७६२०२३१ जैदी-१, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
शंकर थापा सुचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवक ९८५६०८८३३३ पोखरा-२७, हेमजा विस्तृत हेर्नुहोस
अमिर श्रेष्ठ उर्जा तथा वातावरण अधिकृत ९८४७७५२८१२ म्याग्दी विस्तृत हेर्नुहोस
गिता श्रीस काउचा थापा कार्यक्रम अधिकृत ९८५७६३२३४३ रणसिंहकिटेनी-१, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
सस बहादुर पुन नायव सुब्बा ०६८-५२०१४४, ९८५७६२१३३५ दमेक-८, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
प्रेम प्रसाद शर्मा लेखापाल ९८५७६२०९८७ तित्यङ-९, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
बाबुराम शर्मा नायव सुब्बा ९८४७६२४६०५ तित्यङ-९, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
भिमसेन थापा लेखापाल ९८४१६३७७९७ बा.न.पा-१, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
अम्विका सापकोटा लेखापाल ९८५७६३२१९९ दमेक-३, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
पुरुषोत्तम गौतम नायव सुब्बा ९८४७६३६९२६ बा.न.पा-६, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
टेक बहादुर आर.सि नायव सुब्बा ९८४७६२३०९६ पैंयुपाटा-८, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
रेशमलाल चापागाई नायव सुब्बा ९८४७६२२१८१ अमलाचौर-२, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
मिन बहादुर थापा नायव सुब्बा ९८४७६२४९७१ रेश-३, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
पुर्ण सापकोटा सहलेखापाल ९८५७६२२९४० बा.न.पा.-१०, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
पोषकनाथ शर्मा खरिदार ९८४७६२९८७१ बा.न.पा.-४, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
होमनाथ गौडेल मिस्त्री ९८४७६२४९३५ मडीकुवा-१, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
कमलराज पन्त खरिदार ९८४७६३३१३३ बा.न.पा-५, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
कर्ण बहादुर नेपाली ह. सवारी चालक ९८४७६४४९५७ ज्ञादी, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
कपिल सुवेदी ह. सवारी चालक ९८५७६२२६४८ पाङ-४, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
लक्ष्मी देवी शर्मा खा. पा. स. टे. ९८४७६२५१३९ राम्जा देउराली-९, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
भवदत्त शर्मा कार्यालय सहयोगि ९८४७६२८७५४ अर्थुङ्गे, म्याग्दी विस्तृत हेर्नुहोस
रमाकान्त पौडेल कार्यालय सहयोगि ९८४७६६४४७५ कुश्मा न.पा-३, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
मानकाजी किसान कार्यालय सहयोगि ९८४७७४४८८४ बा.न.पा.-१, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
ढाकाराम पौडेल कार्यालय सहयोगि ९८४७६६२८०० कुश्मा न.पा.-३, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
राम प्रसाद शर्मा कार्यालय सहयोगि ९८४६६३६९२५ तिलाहार-४, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
दिपेश शर्मा भान्छे ९८४७६२९२७८ बा.न.पा-४, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
टिका खत्री कार्यालय सहयोगि ९८६७६८३३४९ खिम्ती-२, रामेछाप विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar